Wie is Zorgbureau Endless

Zorgbureau Endless is een thuiszorgorganisatie gevestigd in Almere en regio Gooi- en Vechtstreek.

 

Zorgbureau Endless wil een betrouwbare aanbieder van een breed aanbod van thuiszorgactiviteiten zijn voor de volwassen inwoners van Almere en regio Gooi- en Vechtstreek; waarbij een flexibele organisatie adequaat en professioneel weet in te spelen op de wisselende ondersteuningsbehoeften van haar cliënten en de eigen regie van de cliënt zoveel mogelijk wordt gehandhaafd dan wel gestimuleerd.

 

Vraaggestuurde zorg wordt gebaseerd op de wisselende behoeftes en in aanvulling op het zelfregelend vermogen van cliënten. De cliënt bepaalt welke mate van sturing en invloed hij van ons als zorgaanbieder wenst. Daarbij probeert Zorgbureau Endless zich waar mogelijk te voegen naar het levensritme van haar cliënten. Dit vraagt van ons een open en flexibele organisatie en een cultuur waarin cliënten en medewerkers (ook onderling) systematisch met elkaar overleggen en de inhoud en planning van de benodigde ondersteuning op elkaar afstemmen.

 

  • Wij zijn duidelijk over onze mogelijkheden in ons aanbod naar onze cliënten
  • Wij verstrekken begrijpelijke informatie over de keuzemogelijkheden voor de cliënt en de visie en voorwaarden waaronder wij onze diensten leveren
  • Wij respecteren de keuzen die de cliënt maakt ten behoeve van haar persoonlijke kwaliteit van leven.

 

De cliënt wordt ondersteund om zoveel mogelijk zelf richting te geven aan zijn leven. Medewerkers luisteren en kijken goed wat iedere cliënt wil, en maken met de cliënt afspraken over de zorg. Die afspraken worden gebaseerd op de behoeften en voorkeuren van de cliënt, het indicatiebesluit, de deskundigheid van de medewerkers en de mogelijkheden van de organisatie. De afspraken worden vastgelegd in het zorgleefplan en zo nodig wordt in samenspraak met de cliënt het aanbod bijgesteld/vernieuwd.

 

Zorgbureau Endless biedt een breed pakket aan zorg- en dienstverlening om in te kunnen spelen op de vragen van de cliënt. Van huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging tot en met palliatieve zorg. We vinden het belangrijk dat de cliënt keuzemogelijkheden heeft, bijvoorbeeld keuze uit verschillende activiteiten. Een medewerker stelt met de cliënt een ‘arrangement op maat’ samen.

 

In de zorg gaan onze medewerkers uit van de autonomie, zelfstandigheid en privacy van de cliënt. In het contact met de cliënt staan centraal: persoonlijke aandacht, betrokkenheid en inlevingsvermogen, een respectvolle benadering, zorgzaamheid en betrouwbaarheid van de medewerkers en de organisatie. We hebben respect voor ieders identiteit (en verwachten dat ook van onze cliënten). Daarbij gaat het om de identiteit van cliënten en medewerkers.

 

Zorgbureau Endless biedt verantwoorde zorg. Verantwoorde vraaggestuurde zorg ondersteunt vakbekwaam de kwaliteit van leven van de cliënt. Zorgbureau Endless ondersteunt cliënten om zoveel mogelijk het leven te leiden dat ze willen en gewend zijn. Daarbij hebben de medewerkers vanuit hun vakbekwaamheid ook oog voor de functiebeperkingen en gezondheidsrisico’s van de cliënt. Medewerkers maken daarbij waar relevant de afweging tussen de wensen en voorkeuren van de cliënt en de vakinhoudelijke deskundigheid, gericht op het bijdragen aan de kwaliteit van leven van de cliënt. Deze verantwoorde zorg komt tot stand in de zorgrelatie tussen medewerker en cliënt; het zorgleefplan is hierbij een belangrijk hulpmiddel. Het management schept de voorwaarden.

 

Zorg en diensten worden geboden aanvullend op wat de cliënt zelf nog kan. Uitgaan van wat mensen zelf nog kunnen versterkt hun vertrouwen en maakt mensen niet onnodig afhankelijk. Bij collectief gefinancierde zorg is daarnaast de indicatie sturend. Familie en mantelzorgers van de cliënt worden zoveel mogelijk betrokken.

Welke zorg past bij mij?

Wilt u ook ontdekken welke zorg bij u past? Ontdek het samen met ons.

U krijgt direct persoonlijk advies en we geven u ook een heldere indicatie van de kosten.

Klik hier voor onze contactgegevens.

 

Wij bieden ook Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)