Verpleging

Bent u herstellende van een operatie, onlangs gevallen, heeft u een chronische aandoening of een terminale ziekte? Wij bieden de juiste verpleging aan huis.

Verzorging

Wanneer u (tijdelijk) niet meer in staat ben uzelf te verzorgen, kunnen wij u helpen bij uw lichamelijke verzorging.

Begeleiding

Heeft u het gevoel dat u vastloopt met de praktische zaken in uw dagelijks leven? Wij bieden begeleiding, zodat u leert omgaan met de situatie en na verloop van tijd de dingen weer (zelfstandig) kunt oppakken.

Zorgbureau Endless

Welkom bij Zorgbureau Endless, dé professionele en moderne thuiszorgaanbieder. Sinds 2009 zijn wij een betrouwbare thuiszorgorganisatie die zich inzet voor de volwassen inwoners van Almere en regio Gooi- en Vechtstreek. Wij bieden verpleging, verzorging en huishoudelijke ondersteuning.

De wens van de cliënt staat bij Zorgbureau Endless voorop. Onze zorg is vraag gestuurd en speelt ten alle tijde in op de behoeftes van de cliënt. Dankzij onze betrokkenheid met cliënten zijn wij in staat benodigde ondersteuning op maat te leveren. Bij Zorgbureau Endless kunt u rekenen op een nauwe samenwerking met specialisten, waarin wij gebruikmaken van elkaars deskundigheid.

Zorgbureau Endless werkt met de nieuwste digitale systemen waarbij snel geschakeld wordt met medewerkers en de overige partners zoals o.a. ziekenhuizen, huisartsen, apothekers en zorgverzekeraars. Met deze moderne aanpassingen bieden wij verantwoorde zorg.

Zorgbureau Endless biedt onder andere wijkverpleging, persoonlijke verzorging, medisch specialistische verpleging, palliatief terminale zorg, Wmo huishouding en als extra service voor onze cliënten bieden wij huishouding aan tegen een gereduceerd tarief.

Openingstijden

Maandag
8:30 tot 17:00
Dinsdag
8:30 tot 17:00
Woensdag
8:30 tot 12:30
Donderdag
8:30 tot 17:00
Vrijdag
8:30 tot 12:30
Zaterdag
Gesloten
Zondag
Gesloten

Zorgbureau Endless is 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar op het nummer 085 – 000 3178 voor spoedgevallen.

 

Als u dit nummer belt krijgt u een (wijk)verpleegkundige te spreken die u zal helpen.

 

Mocht er een levensbedreigende situatie voordoen, kunt u contact opnemen met de Spoedpost van Almere. Deze kunt u bereiken op het nummer 0900-2030203.

Endless thuiszorg richt zich primair op het aanbieden van professionele thuiszorg en doet dit als moderne en erkende thuiszorgorganisatie. Daarbij stelt zij zich als doel om het voor de cliënt haalbaar te maken zolang als mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen met behoud van privacy en regie.

U kunt bij ons terecht voor wijkgerichte en vraaggerichte zorg welke geboden wordt door een professioneel team van wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden. Wij werken nauw samen met ziekenhuizen, huisartsen, apothekers en welzijnsorganisaties binnen Almere en regio Gooi- en Vechtstreek. Tevens zijn wij ook aangesloten bij het Verpleegkundig netwerk Palliatieve Zorg. In de thuissituatie kunnen wij door directe aanwezigheid zorg bieden met een interdisciplinaire aanpak, omdat wij vinden dat elke cliënt recht heeft op goede zorg.

Zorgbureau Endless is gevestigd in Almere en regio Gooi- en Vechtstreek. Wij zijn door iedere zorgverzekeraar gecontracteerd. Voor Zilveren Kruis verzekerden hebben wij aanvullende afspraken gemaakt. Er verandert voor u niets.

Wij werken nauw samen met ziekenhuizen, huisartsen, apothekers en welzijnsorganisaties binnen Almere en regio Gooi- en Vechtstreek. Tevens zijn wij ook aangesloten bij het Verpleegkundig netwerk Palliatieve Zorg. In de thuissituatie kunnen wij door directe aanwezigheid zorg bieden met een interdisciplinaire aanpak, omdat wij vinden dat elke cliënt recht heeft op goede zorg.

 

Wij kunnen aan iedere verzekerde die Verpleging, Verzorging en of Begeleiding nodig heeft thuiszorg bieden. Medische Specialistische Verpleging Thuis (MSVT) behoort ook tot onze dienstverlening na uw ziekenhuis opname.

 

Zie het rapport van Bureau de Bok voor het PREM cijfer van Zorgbureau Endless over het meetjaar 2020.

 


Bekijk het Kwaliteitsrapport 2020 van Bureau de Bok.

Zorgbureau Endless is 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar op het nummer 085 – 000 3178 voor spoedgevallen.

 

Als u dit nummer belt krijgt u een (wijk)verpleegkundige te spreken die u zal helpen.

 

Mocht er een levensbedreigende situatie voordoen, kunt u contact opnemen met de Spoedpost van Almere of Weesp. Deze kunt u bereiken op het nummer 0900-2030203.