Slide background
Slide background
Slide background

Welkom op de website van Endless Zorg

Wie is Zorgbureau Endless

Endless thuiszorg richt zich primair op het aanbieden van professionele thuiszorg en doet dit als moderne en erkende thuiszorgorganisatie. Daarbij stelt zij zich als doel om het voor de cliënt haalbaar te maken zolang als mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen met behoud van privacy en regie.

U kunt bij ons terecht voor wijkgerichte en vraaggerichte zorg welke geboden wordt door een professioneel team van wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden.
Wij werken nauw samen met huisartsen en welzijnsorganisaties binnen Almere.
In de thuissituatie kunnen wij door directe aanwezigheid zorg bieden met een interdisciplinaire aanpak, omdat wij vinden dat elke cliënt recht heeft op goede zorg.

Zorgbureau Endless is gevestigd in Almere en door iedere zorgverzekeraar gecontracteerd. Wij zijn aangesloten bij het Verpleegkundig netwerk Palliatieve Zorg.

Wij kunnen aan iedere verzekerde die Verpleging, Verzorging en of Begeleiding nodig heeft thuiszorg bieden.
Medische Specialistische Verpleging Thuis behoort ook tot onze dienstverlening na uw ziekenhuis opname.

Zie het rapport van Bureau de Bok voor het Consumer Quality Index cijfer van Zorgbureau Endless over het meetjaar 2016.

Kwaliteitsrapport 2016 van Bureau de Bok klik hier